Na aanmelding neemt de cursusleidster contact met je op om gezamenlijk een startdatum en vervolgdata van de cursus af te spreken. Je kunt je deelname tot 2 weken voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus ben je HypnoBirthingCulemborg het gehele cursusbedrag verschuldigd. Over het veranderen van cursusavond of startdatum binnen 2 weken voor aanvang kan overlegd worden, maar dit kan niet worden gegarandeerd.

Het missen van één of meerdere lesmomenten geeft geen recht op restitutie van (een deel) van het cursusbedrag.

Afwezigheid van de docent door ziekte of overmacht geeft geen recht op restitutie van (een deel) van het cursusbedrag. Er wordt in overleg met de cursisten een nieuwe datum gekozen of er wordt door HypnoBirthingCulemborg voor een vervangende docent gezorgd.

Bij te weinig aanmeldingen wordt de groepscursus geannuleerd. Je kunt kiezen het cursusbedrag terug te ontvangen of om een privécursus af te nemen bij HypnoBirthingCulemborg. Je krijgt in dit geval korting op het standaard tarief voor privécursussen.

HypnoBirthingCulemborg behoudt het recht de locatie van de cursus te wijzigen, uiteraard zo dicht mogelijk bij de primair aangeboden locatie.

Iedere geboorte is anders. HypnoBirthing kan geen enkele garantie bieden voor een bepaald verloop van de geboorte door de toepassing van de geleerde technieken tijdens de cursus.

De docenten van HypnoBirthingCulemborg zijn geen medische professionals. Zij bieden informatie die de cursist naar eigen inzicht toepast. Voor medische vragen verwijst HypnoBirthingCulemborg de cursist naar haar zorgverlener (verloskundige of gynaecoloog).

Tijdens de cursus biedt HypnoBirthingCulemborg de mogelijkheid gebruik te maken van catering en een garderobe. Gebruik van beide is voor eigen verantwoordelijkheid.